Ως γνωστό στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μόνιμο φορολογικό καθεστώς. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω, αφενός μεν της πολυνομίας, αφετέρου των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων.
Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία ώστε το εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό να καθοδηγεί υπεύθυνα και να προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

Στον τομέα αυτό το λογιστικό γραφείο σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές – φορολογικές υπηρεσίες:

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 • Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
 • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για κάτοικους εξωτερικού.